Adresa corespondenta:
320075 Resita, str. Pandurilor nr. 13 , jud. Caras Severin
tel: +40 255 210532
Adresa birou: Str.G.Enescu nr.1 ap.8
tel/fax: +40 355 816339
cod fiscal: 11434889
cont: RO 23 RNCB 01000 3824156
e-mail: contact@activity-foundation.ro
            resurse@yahoo.com
FUNDATIA
pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
De la „Ceaunul cu peste” la „Sarbatoare rachiei”, finantat de UNIUNEA EUROPEANA, prin programul PHARE CBC Romania - Serbia 2005
Durata actiunii: 12 luni
Obiectivele actiunii:
Imbunatatirea calităţii standardelor de viata din regiunile proiectului prin susţinerea activităţilor de promovarea a turismului tematic, încurajarea si sprijinirea creării unei reţele de cooperare durabile intre operatorii de turism din zona transfrontaliera si stimularea dezvoltării turismului.
Promovarea iniţiativelor de cooperare transfrontaliera prin cunoaşterea valorilor istorice, culturale si naturale, facilitarea comunicării interculturale transfrontaliere si consolidarea legăturilor durabile in domeniul socio-cultural, intre comunităţile romana si sârbe din Caras Severin si Voivodina, Veliko Gradiste, conservarea patrimoniului tangibil si popularizarea acestuia.
Parteneri: Primaria comunei Veliko Gradiste si Asociatia Cultours Centrul de turism cultural, Timisoara
Grupuri tinta: actori si promotori ai activitatilor turistice din cele doua zone (promotorii activităţilor turistice din cele doua zone- minim 8 promotori din Romania si 4 din Serbia, 50 % femei, 20 % alte nationalitati decât romana sau sârba)
Beneficiari finali: Potenţialii utilizatori ai serviciilor turistice; Populaţia locala din cele 2 zone; Operatorii de turism si detinatorii de resurse cu potenţial turistic din cele doua zone, si organizaţiile participante.
Rezultate estimate:
Redescoperirea turismului transfrontalier regional bazat pe redescoperirea tradiţiilor culturale comune, pe punerea in valoare a ariilor protejate si a unor situri specifice unui spaţiu geografic apropiat dar si pe elaborarea si punerea in practica a unor acţiuni concrete de colaborare in mai multe domenii ce pot contribui la limitarea efectului izolator al frontierelor prin:
O reţea de minim 10 operatori de turism din zona eligibila;
2 sesiuni de instruire, teoretica si practica combinate cu promovarea a 3 trasee turistice tematice de pe cele doua parti ale frontierei
O pagina web gestionata de ambii parteneri in vederea diseminării si utilizării mai eficiente a rezultatelor proiectului, in limbile romana, sârba si engleza,
O expoziţie finala cuprinzând fotografiile reprezentative ale activităţilor practice ale proiectului,
Ghidul turistului in Banatul Montan, trilingv cuprinzând scurta prezentarea a operatorilor turistici din zona,harti zonale cuprinzând obiectivele turistice , 3 pachete turistice propuse dar si un „Cod de comportare turistica” in vederea promovării unui turism durabil;
Reprezentanţii a minim 10 operatori in turism participanţi(50 % femei, 20 % alte nationalitati decât romana sau sârba) care vor aduce informaţiile in organizaţiile din care fac parte.,
3000 de pliante prezentand cele 3 trasee care vor oferi imagini şi informaţii despre principalele obiective, produse turistice din ambele zone studiate şi despre Birourile de Turism (locaţii, persoane de contact, atribuţii, obiective, etc.) Vor fi realizate câte 1000 de exemplare bilingve, pentru fiecare traseu.
Activitati principale:
Identificarea operatorilor de turism din zonele proiectului;
Realizarea o reţea de minim 10 operatorii (minim 5 din fiecare tara) cu preocupări in domeniul promovarii si cresterii calitatii in turism,
Realizarea a 2 sesiuni de instruire, teoretica si practica in siturile naturale de pe cele doua parti ale frontierei(Banatul Montan si zona Veliko Gradiste);
Realizarea unei pagini web gestionata de ambii parteneri in vederea diseminării si utilizării mai eficiente a rezultatelor proiectului, in limbile romana, sârba si engleza;
Realizarea unei expoziţii finale cuprinzând fotografiile reprezentative ale activităţilor practice ale proiectului;
realizarea unui ghid - Ghidul turistului in Banatul Montan, trilingv cuprinzând scurta prezentarea a operatorilor turistici din zona,harti zonale cuprinzând obiectivele turistice , 3 pachete turistice propuse dar si un „Cod de comportare turistica”
realizarea si tiparirea a 3000 de pliante.
Campanie de promovare,
Evaluare si raportare.
Hit Counter