Adresa corespondenta:
320075 Resita, str. Pandurilor nr. 13 , jud. Caras Severin
tel: +40 255 210532
Adresa birou: Str.G.Enescu nr.1 ap.8
tel/fax: +40 355 816339
cod fiscal: 11434889
cont: RO 23 RNCB 01000 3824156
e-mail: contact@activity-foundation.ro
            resurse@yahoo.com
FUNDATIA
pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
"Bune practici in dezvoltare transfrontaliera durabila ", finantat de UNIUNEA EUROPEANA, prin programul PHARE Programul de Vecinatate Romania - Serbia & Muntenegru 2004 - 2006, PRIORITATEA 2
Durata actiunii: 12 luni

Scopul proiectului este de a realiza si dezvolta o retea de ong-uri de mediu in regiunile invecinate de ambele parti
ale frontierei diseminand bune practici in dezvoltare comunitara intre reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale
cu preocupari in protectia mediului incadrandu-ne astfel in Directiva de mediu semnata cu Uniunea Europeana.
Obiectivele actiunii:
Imbunatatirea calitatii standardelor de viata din regiunile proiectului prin sustinerea activitatilor educative de mediu,
de natura transfrontaliera, incurajarea si sprijinirea crearii unei retele de cooperare durabile intre ONG-urile de mediu
din zona transfrontaliera, promovarea si stimularea dezvoltarii turismului.
Promovarea initiativelor de cooperare transfrontaliera prin cunoasterea stilurilor de viata in ariile protejatea, facilitarea comunicarii interculturale transfrontaliere si consolidarea legaturilor durabile in domeniul socio-cultural, intre comunitatile romana si sirbe din Caras Severin si Voivodina, Virset, conservarea patrimoniului tangibil si popularizarea acestuia.
Parteneri:
Oraganizatia AVALON din Serbia si Asociatia “Centrul de voluntariat” Resita
Grupuri tinta:
10 0rganizatii de mediu din cele doua zone (5 din Romania si 5 din Serbia)
Beneficiari finali:
Organizatiile participante, comunitatile locale, internautii pasionati de mediu si biodiversitate, turistii care vor avea mai multe informatie despre cele 2 trasee tematice.
Rezultate estimate:
O retea de minim 10 ONG-uri (minim 5 din fiecare tara) cu preocupari in domeniul protectiei mediului si a biodiversitatii, 2 sesiuni de instruire, teoretica si practica in siturile naturale de pe cele doua parti ale frontierei,
O pagina web gestionata de parteneri in vederea diseminarii si utilizării mai eficiente a rezultatelor proiectului, in limbile romana, sarba si engleza,
O expozitie finala cuprinzand fotografiile reprezentative ale activitatilor practice ale proiectului, un ghid bilingv cuprinzand principalele site-uri din cele doua zone, in vederea promovarii unui turism durabil, 300 exemplare, 2 trasee temetice prezentate in 1000 de pliante
Reprezentantii a 10 ONG-uri instruite care prin exemplul lor vor aduce informatiile in comunitati.
Activitati principale:
Identificarea ONG-urilor de mediu din zonele proiectului;
Realizarea unei retele de minim 10 ONG-uri (minim 5 din fiecare tara) cu preocupari in domeniul protectiei mediului si a biodiversitatii,
Realizarea a 2 sesiuni de instruire, teoretica si practica in siturile naturale de pe cele doua parti ale frontierei (Banatul Montan si zona Virset);
Realizarea unei pagini web gestionata de ambii parteneri in vederea diseminarii si utilizarii mai eficiente a rezultatelor proiectului, in limbile romana, sarba si engleza;
Realizarea unei expozitii finale cuprinzand fotografiile reprezentative ale activitatilor practice ale proiectului;
Realizarea unui ghid bilingv cuprinzand principalele site-uri din cele doua zone, in vederea promovarii unui turism durabil si cuprinzand cel putin un traseu tematic;
Realizarea a doua pliante cuprinzand 2 trasee temetice diferite.
Hit Counter