Adresa corespondenta:
320075 Resita, str. Pandurilor nr. 13 , jud. Caras Severin
tel: +40 255 210532
Adresa birou: Str.G.Enescu nr.1 ap.8
tel/fax: +40 355 816339
cod fiscal: 11434889
cont: RO 23 RNCB 01000 3824156
e-mail: contact@activity-foundation.ro
            resurse@yahoo.com
FUNDATIA
pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
PERSPECTIVE - Oameni pentru spatii regenerate: Cultura de mediu fata in fata cu implicarea activa

LLP- GRU-13 - P- LP- 355-CS-RO finanţat prin programul LIFELONG LEARNING PROGRAMME, GRUNDTVIG.

Printre obiective proiectului amintim:
- Îmbunătățirea cunoștințelor  partenerilor prin schimburi de experienţă în probleme precum: urbanism, educație pentru mediu și dezvoltare, planificarea peisajului, probleme ale comunităților marginalizate, cetățenie active;
- Însușirea unor competențe-cheie de bază precum: științe ale naturii, științe tehnice ("planificare spațială"), ITC (crearea / utilizarea de platforme sociale, produse multimedia), competențe sociale (organizarea de evenimente, participarea la luarea deciziilor, CSR), spiritul de antreprenoriat etc în raport cu "regenerare urbană" ;
- Îmbunătățirea accesibilității și atractivității educației adulților , prin asamblarea unor linii directoare referitoare la utilizarea spațiilor și activități out-door în procesul educațional, pentru a fi utilizate, de asemenea, de către promotorii educatiei non- formale;
- Promovarea educației adulților pentru persoane defavorizate și marginalizate , prin identificarea metodelor alternative (activități practice legate în spații deschise și de regenerare urbană ca instrumente de educație).
- Cresterea spiritului de  cetățenie activa și a responsabilităţii sociale in  grupul țintă.

Perioada de desfăşurare: 2013 -2015
Hit Counter