Adresa corespondenta:
320075 Resita, str. Pandurilor nr. 13 , jud. Caras Severin
tel: +40 255 210532
Adresa birou: Str.G.Enescu nr.1 ap.8
tel/fax: +40 355 816339
cod fiscal: 11434889
cont: RO 23 RNCB 01000 3824156
e-mail: contact@activity-foundation.ro
            resurse@yahoo.com
FUNDATIA
pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
"Concentrează-te pe artele tradiţionale, ca mijloc de creştere economica”

     Fundaţia ACTIVITY  resurse umane şi dezvoltare  durabilă  Reşiţa (România), ca Partener Lider, - Primăria din Veliko Gradiste Republica Serbia ca Partener transfrontalier şi Primăria din Moldova Noua, partener din local implementează proiectul: "Concentrează-te pe artele tradiţionale, ca mijloc de creştere economica”,  iar sursa de finanţare este Axa prioritară 3 - Promovarea schimburilor între comunităţi, Măsura 3.3 - Intensificarea schimburilor în domeniul învăţământului, culturii şi în domeniul sporturilor din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia. Valoarea totala a proiectului este de 167.110,40 euro.

     Durata proiectului este de 12 luni, din 25 .04 2013. pană la 24.04 2014

     Obiectivul general al proiectului
este cooperarea transfrontaliera, cunoaşterea reciproca cu impact asupra valorizării si evidenţierii patrimoniului istoric si cultural comun pentru cele doua zone geografice ale proiectului.

     Obiectivele specifice sunt: revitalizarea meşteşugurilor artizanale locale si dezvoltarea abilitaţilor creative ale populaţiei din regiunea de frontiera in scopul unui mai uşor acces pe piaţa forţei de munca in domeniu.

WP1 - Management de proiect

     Acest pachet de activitati integrează activitățile de planificare, conducere și monitorizare ale proiectului. Acesta va fi condus de către coordonatorul de proiect și susținut de către Comitetul director, care include un reprezentant al fiecărui partener. Coordonatorul va fi responsabil de efectuarea activităților de coordonare, și anume: acționează ca intermediar între participanți și CE pentru toate comunicările, inclusiv raportul de proiect , declarațiile de cheltuieli, activitățile de monitorizare ale proiectului, asigurând

WP2 - asigurarea calității și evaluarea


     Acesta este dedicat planificării procesului de asigurare a calității abordării și a rezultatelor proiectului. Acesta va fi realizată printr-un proces continuu de monitorizare a progreselor atelierelor de lucru, de evaluare internă și externă și de testare a produselor. Sarcinile incluse în acest pachet de lucru sunt după cum urmează:

WP3 - Dezvoltarea procesului de ofertare

     Acest atelier de lucru va produce toată concepția și realizarea dosarelor de licitatie pentru servicii si bunuri.

WP4 - Conținut activităților de  implementare


     Acest atelier de lucru integrează atribuţiile legate de conținutul activitatilor de fiecare partener, în mestesugurilor traditionale și ca model pedagogic pentru tineri și tinere.

WP5 - Motivarea și formarea

WP6 - Diseminarea

WP7 - Valorificarea și exploatarea rezultatelor


     Acest atelier de lucru constă în determinarea proceselor de multiplicare și generalizare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului, prin extinderea domeniului de aplicare geografică a proiectului și a eventualei sale explorării comerciale.
Hit Counter