Adresa corespondenta:
320075 Resita, str. Pandurilor nr. 13 , jud. Caras Severin
tel: +40 255 210532
Adresa birou: Str.G.Enescu nr.1 ap.8
tel/fax: +40 355 816339
cod fiscal: 11434889
cont: RO 23 RNCB 01000 3824156
e-mail: contact@activity-foundation.ro
            resurse@yahoo.com
FUNDATIA
pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
Centru de crestere a concurentialitatii IMM-urilor in regiunea de frontiera”

Proiectul a fost  finantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului transfrontalier IPA Romania Serbia, fiind coordonat de MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI - MDRT - Directia pentru colaborare teritoriala internationala a Republicii România si Ministerul Finantelor al Republicii Serbia, in calitate de coordonator national. Proiectul este implementat de Camera de Comert Regionala Pojarevat. Valoarea integrala proiectului a fost de 381.354 euro.
Partenerii proiectului:
Camera regionala de Comert Pojarevac Fundatia ,,Activity"  si
Scoala Tehnica Superioara de Meserii, Pojarevat (partener din regiune).
Obiectivele proiectului au fost:
Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului a constat în stimularea dezvoltarii economice a regiunii de granita prin pregatirea IMM-urilor sa acceada la noi cunostiinte, tehnologii si abilitati.
Obiective specifice
Obiective specifice ale proiectului au fost:
- Înfiintarea Centrului de Crestere a Competitivitatii IMM-urilor astfel incat proprietarii si coordonatorii intreprinderilor mici si mijlocii sa fie apti de-a accede la o noua abordare privind managementul afacerilor afacerii.
- Crearea conditiilor pentru IMM-urile din regiunea de granita sa acceada la oferta privind forta de munca calificata.
Hit Counter