Adresa de corespondenta: 32075 Resita, str.Pandurilor nr.13, Caras Severin
Office: 32085 Resita, Piata T.Vuia 1-4 corp E, cam E2, Caras Severin
Telefon: +40741250670
Cod fiscal: 11434889
cont: RO23 RNCB 0100 0382 4156 0001
cont: RO96 RZBR 0000 0600 1509 1186
e-mail: contact@activity-foundation.ro
           
FUNDATIA
pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
- Generozitatea şi înţelegerea continuă şi profundă a speciei umane;
- Respectul faţă de creaţie şi faţă de demnitatea omului;
- Consecvenţa în a păstra cultura originală, menţinând continuitate între tradiţional şi nou;
- Iubirea de aproape care nu-l cântăreşte pe om doar după măsura utilităţii lui, dându-le şanse egale tuturor;
- Educaţia , civilizaţia riscând să stagneze în lipsa acesteia;
- Libertatea de conştiinţă şi de acţiune, componentă a democraţiei , care să conducă la dezvoltarea societăţii civile

Noi:

Suntem aici pentru cei ce doresc binele Pământului
Promovam „unitatea in diversitate”
Susţinem societatea in care trăim si,
Totdeauna facem un pas înainte

Suntem aici pentru cei ce doresc binele Pământului


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovam dezvoltarea durabila si implicaţiile acesteia
Promovam „unitatea in diversitate”


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Înfiinţarea in 1998, fundaţia ACTIVITY a adus împreuna si a promovat individualităţi cu preocupări diverse cu dorinţa de a susţine societatea civila româneasca , individualităţi care îmbina experienţa practica si perspectiva academica.
Acest aspect este susţinut nu doar de statutul Fundaţiei ACTIVITY ci de toate acţiunile si proiectele derulate.
Susţinem societatea in care trăim


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele noastre axate pe învăţământ, cercetare si educaţie sunt menite sa furnizeze cadrul necesar proiectelor fundaţiei prin care urmărim producerea bunăstării prin acumularea de capital social.
In acest sens capitalul digital spre exemplu este mijlocul cel mai eficient si adecvat unor astfel de obiective, dar nu scop in sine.
Fundaţia are menirea de a reuni energii umane apte sa ajute promovarea pe coordonate moderne a capitalului social romanesc; in acest sens am deschis si sprijinit proiecte diverse.
De asemenea fiecare proiect iniţiat de fundaţie completează suportul IT modern cu valoarea ideilor si informaţiilor proprii resursei umane implicate.
Totdeauna facem un pas înainte


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundaţia are un solid portofoliu de programe si proiecte, cu o activitate curentă susţinută ceea ce face ca aceasta sa se situeze în marea familie organizaţiilor implicate în derularea de programe educaţionale în România.
Oferim membrilor fundaţiei si celor ce doresc oportunitatea de a-si dezvolta nu doar aptitudinile cerute pe piaţa sociala ci de a-si crea o flexibilitatea profesionala necesara, generata de cunoaştere prin educaţie permanenta.
Aceasta deschidere dobândita pe calea educaţiei permanente izvorăşte din accentul pus pe sinteza intre metodele analitice si lucrul in echipa.
Pornind cu o pătrundere calitativa, trecând prin analiza cantitativa sprijinita de modelarea matematica si optimizând proiectul prin criterii de utilitate sociala, concepţia noastră pune la dispoziţia membrilor si colaboratorilor mijloacele apte sa sprijine un proiect acum şi în viitor.

Obiective:

a) promovează iniţiativele care vizează egalitatea şanselor prin educaţie şi dezvoltarea unor modele de implementare a reformei educaţionale care să poată fi replicate la scara naţionala;

b) promovează dezvoltarea durabilă

c) promovează şi susţine iniţiative menite să ofere tuturor şanse egale de antrenare şi afirmare in toate domeniile vieţii profesionale, ştiinţifice, culturale, sociale şi politice;

d) sustine actiunile de protecţie socială si desfaşoară activităţi proprii de sprijin material şi moral pentru categoriile de persoane defavorizate: copii, tineri, inclusiv cei dotaţi din punct de vedere intelectual, mame fără venituri, şomeri, bătrani bolnavi şi singuri;

e) realizarea de colaborări, schimburi de păreri şi informaţii cu organizaţii similare din ţară şi asociaţii internaţionale cu profil asemănător.
Hit Counter